Afkoppelingsstudies
Wat is afkoppelen

Van zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd ben je verplicht het afvalwater en het hemelwater op je privaat domein te scheiden. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’.

Hoe

Onze afkoppelingsdeskundige komt na afspraak bij u op bezoek en zorgt voor:

  • Opmaak inventarisatie van de private waterafvoer aan de hand van plannen, onderzoek ter plaatse, foto’s,…
  • In samenspraak met de eigenaar worden de basislijnen uitgetekend van de afkoppelingsstudie

Onze afkoppelingsdeskundige maakt een ontwerp met bijhorende raming op basis van de meest economische oplossing.

Onze afkoppelingsdeskundige maakt opnieuw een afspraak met als doel de afkoppelingsstudie te verduidelijken en een afkoppelingsovereenkomst te overhandigen.

Indien u wenst kan u de afkoppelingswerken zelf of door ons laten uitvoeren.

Keuring

Na de afkoppeling volgt er nog de keuring en controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van conformiteitsattest door Rio control als gecertificeerde keurder.